Search:  

Board of 2015-2016

2015-09-14

 

Year 2015-2016 Board members (18 in total):

Chairman:
      Mr. QU, Ning 曲宁 (2014-2017)
Vice Chairpersons:
      Ms. ZHU, Fangfang 朱芳芳 (EC President)  (2013-2016)
      Mr. HU, Zhanzhi 胡湛智 (2013-2016)
      Mr. LANG, Jun 郎军 (2015-2018)
      Mr. LI, Shuang 李爽 (2015-2018)
      Ms. SONG, Guoqiong 宋国琼 (2015-2018)
Secretary-General:
      Mr. ZHANG, Jianhui 张建辉 (2015-2018)
Chief Financial Officer:
      Mr. HUANG, Christopher 黄鑫 (2015-2018)
Finance Controller:
      Mr. LU, Xiaozhou 吕小洲 (2015-2018)
Treasurer:
      Ms. JIN, Ying 金璎 (2013-2016)
Legal:
      Elizabeth Chien-Hale (钱德纯)
Other Board Members
      Ms. FENG, Jennifer 冯君 (2015-2018)
      Ms. LIN, Yingjie  林莹洁 (2015-2018)
      Mr. SU, Zhan (Ray) 苏战 (2013-2016)
      Ms. WANG, Xinrong 王新蓉 (2014-2017)
      Mr. WEI, Yexiang 魏晔翔 (2015-2018)
      Ms. WU, Zhanping 吴湛萍 (2013-2016)
      Mr. ZHANG, Jingtao 张惊涛 (2015-2018)
      Mr. ZHOU, Xinjian 周新建 (2013-2016)

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC