Search:  

Year 2017-2018 Board members

2018-11-02

 

Year 2017-2018 Board members (29 in total):

Chairman:
      Ms. ZHU, Fangfang 朱芳芳 (2016-2019)
Vice Chairpersons:
      Mr. HOU, Zhenyu 侯振宇 (EC President) (2016-2019)
      Ms. WANG, Xinrong 王新蓉 (EC President) (2017-2020)
      Mr. LI, Shuang 李爽 (2015-2018)
      Ms. LIN, Yingjie  林莹洁 (2015-2018)
      Ms. ZHANG, Guihan 张桂涵 (2016-2019)
Secretary-General:
      Mr. LIU, Ye 刘晔 (2017-2020)
Chief Financial Officer:
      Mr. HUANG, Christopher 黄鑫 (2015-2018)
Finance Controller:
      Mr. LU, Xiaozhou 吕小洲 (2015-2018)
Treasurer:
      Ms. JIN, Ying 金璎 (2016-2019)
Legal:
      Elizabeth Chien-Hale (钱德纯)
Other Board Members
      Ms. FENG, Jennifer 冯君 (2015-2018)
      Mr. GUO, Feng 郭峰 (2017-2020)
      Ms. JING, Zhi 景致 (2016-2019)
      Mr. LANG, Jun 郎军 (2015-2018)
      Ms. LI, Qian 李倩 (2016-2019)
      Mr. LIU, Xiangning 刘向宁 (2016-2019)
      Mr. LUO, Haojun 罗浩俊 (2017-2020)
      Ms. MU, Xueyan 牟雪燕 (2016-2019)
      Mr. QU, Ning 曲宁 (2017-2020)
      Ms. SONG, Guoqiong 宋国琼 (2015-2018)
      Mr. SU, Zhan (Ray) 苏战 (2016-2019)
      Mr. WEI, Yexiang 魏晔翔 (2015-2018)
      Ms. WU, Xiaoqin 巫晓琴 (2017-2020)
      Mr. YANG, Shougui 杨寿贵 (2017-2020)
      Mr. ZHANG, Jianhui 张建辉 (2015-2018)
      Mr. ZHANG, Jingtao 张惊涛 (2015-2018)
      Mr. ZHAO, Haifeng 赵海峰 (2016-2019)

      Mr. ZHOU, Xinjian 周新建 (2016-2019)


 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC