Search:  

北京大学北加州校友会新一届理事会名单出炉

2019-10-27

 

2019年10月26日下午,北京大学北加州校友会理事会议在Fremont举行,共19位理事出席会议。


会议对校友会的各项工作进行了总结汇报,并进行了2019-2020新一届理事会换届选举,任命李爽为2019-2020届北京大学北加州校友会会长。


会议肯定了每一位理事对校友会工作的贡献,并对上一任理事长朱芳芳,联席会长侯振宇和王新蓉为校友会的辛勤付出表示感谢!

北京大学北加州校友会

2019-2020届理事名单

理事长Chairperson

Ms. WANG, Xinrong 王新蓉 (2017-2021)


副理事长Vice Chairperson

Mr. LI, Shuang 李爽 (EC President) (2018-2022)

Mr. HOU, Zhenyu 侯振宇 (2019-2023)

Mr. LIU, Ye 刘晔 (2017-2021)


秘书长Secretary General

Ms. MOU, Xueyan 牟雪燕 (2019-2023)


首席财务官Chief Financial Officer

Mr. HUANG, Christopher 黄鑫 (2018-2022)


财务总监Finance Controller

Mr. LU, Xiaozhou 吕小洲 (2018-2022)


出纳Treasurer

Ms. JIN, Ying 金璎 (2019-2023)


其他理事成员Other Board Members

Mr. GUO, Feng 郭峰 (2017-2021)

Mr. LUO, Haojun 罗浩俊 (2017-2021)

Mr. QU, Ning 曲宁 (2017-2021)

Ms. WU, Xiaoqin 巫晓琴 (2017-2021)

Mr. YANG, Shougui 杨寿贵 (2017-2021)

Ms. LIN, Yingjie  林莹洁 (2018-2022)

Ms. SONG, Guoqiong 宋国琼 (2018-2022)

Mr. ZHANG, Jingtao 张惊涛 (2018-2022)

Ms. ZHU, Fangfang 朱芳芳 (2019-2023)

Ms. ZHANG, Guihan 张桂涵 (2019-2023)

Ms. LI, Qian 李倩 (2019-2023)

Mr. LIU, Xiangning 刘向宁 (2019-2023)

Mr. ZHOU, Xinjian 周新建 (2019-2023)

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC